050 - 211 53 82 info@millscape.nl
Selecteer een pagina

Millscape Holding

Millscape Holding investeert in kleinschalige projecten, bedrijven en personen, die zich primair richten op sociale vooruitgang in lokale gemeenschappen. Het doel is van onderaf economische gelijkheid en sociaal engagement te bevorderen om onwetendheid en onverschilligheid te bestrijden.

Millscape Holding invests in small scale projects, companies and people who primarily focus on social development in local communities. Its aim is to help economic equality and social engagement improve from the bottom up in order to combat ignorance and indifference.

Onze diensten

Stewardship - Millscape

Rentmeesterschap

Stewardship

Development - Millscape

Sociale & economische ontwikkeling

Social & economic development

Investments - Millscape

Investeringen

Investments

MILLSCAPE

Adresgegevens

Parklaan 32
9724 AR Groningen